.

Nýrov, Nejrov, dříve Nérov

        je vesnice ležící na východních výběžcích Českomoravské vrchoviny mezi městy Kunštát a Letovice v nadmořské výšce asi 500 m. Sestává ze dvou částí, původní vsi (Nýrov, Nérov, dědina) usazené v mírném dolíku a části vzniklé na planině v sousedství bývalého hospodářského dvora (Nýrovec, Nérovce). Z katastru o výměře 917 ha je více jak 600 ha lesa, který odděluje vesnici od okolních sídel.

        V obci trvale žije 227 obyvatel , valná většina z 85 domů je celý rok obydlena. Stále se učí v jednotřídní škole, funguje obchod s potravinami a hospoda. Čtvrt století slouží vodovod, od nedávna rozvod plynu, modernizována je i telefonní síť. Ještě dokončit opravu těch hrozných místních komunikací ! Dále do školy, k lékaři a na větší nákupy se jezdí do Kunštátu a Letovic (cca 5 km), dopravní spojení je v týdnu přijatelné, o víkendech téměř žádné. Většina obyvatel za prací dojíždí, zemědělské družstvo, jediný podnik se sídlem v obci, již téměř místní nezaměstnává.

Obecní úřad v Nýrově nově poskytuje služby Czech POINT, vč. Datové schránky

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT ?

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
Datové schránky
CzechPOINT@office
Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Více se dozvíte například na: www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

( 28.11.2009 )