Úřady v okolí

06.12.2018

Úřady pověřené výkonem dalších činností státní správy pro obec Nýrov:

Městský úřad Kunštát

Náměstí krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, mu@kunstat.com www.kunstat.com

Stavební úřad – tel. 516462114
ohlašování drobných staveb
povolování staveb (mimo vodních)
povolení změny využití území (např. stavební
pozemek, zalesňování, sady a pod.)

Matrika- tel. 516462343

Městský úřad Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice, mu@letovice.net www.letovice.net

Odbor výstavby a životního prostředí – tel. 516474277
povolování vodních staveb ( studny, domovní čističky)
vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu

Komise pro projednávání přestupků – tel. 516474206
přijímá stížnosti občanů a řeší v přestupkovém řízení

Městský úřad Boskovice

Masarykovo náměstí 1/2, 680 18 Boskovice, 516 488 600 mu@boskovice.cz www.boskovice.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 541 647 111

Portál veřejné správy

www.gov.cz

Kontakt na instituce, poradí v různých životních situacích.

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.