Samospráva a úřad

06.12.2018

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti a poskytuje žadateli informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Kontakty:

sídlo úřadu
Nýrov čp. 56, 679 72 Kunštát
telefon a fax
+420 516 475 749
e-mailová adresa
obec@nyrov.cz
bankovní účet
Komerční banka Blansko č.ú:14026-631/0100
úřední hodiny
pátek: 17°°- 18°° hod.
starostka
Ing. Aneta Sedláčková, tel.: +420 723 975 014
místostarosta
Daniel Novotný, tel.: +420 608 565 080
účetní
Marie Čechová, obec@nyrov.cz

Služby Czech POINT

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

 • Co poskytuje Czech POINT ?:
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Více se dozvíte například na: www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

Kompetence a činnost obecního úřadu Nýrov:

Zajišťuje starosta, resp. místostarosta:

 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu
 • organizace a zajištění voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů
 • civilní a požární ochrana obyvatelstva
 • ohlašování shromáždění a oznamování kulturních a společenských akcí
 • činnost základní školy a knihovny
 • přijímání žádostí, poskytování informací
 • doprava, komunikace, odpadové hospodářství, ochrana přírody
 • hospodaření v obecních lesích
 • zastupování obce při územním či stavebním řízení zahájeným jiným úřadem
 • přidělování popisných čísel
 • souhlas ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les změna od 1.1. 2003

Zajišťuje účetní:

 • správa místních poplatků a pokladna
 • evidence majetku obce
 • návrh rozpočtu, účetnictví a mzdy
 • ověřování pravosti podpisu a opisu listin

Zastupitelstvo obce Nýrov:

Zastupitelstvo
starostka:
Ing. Aneta Sedláčková
místostarosta:
Daniel Novotný
členové zastupitelstva:
Milan Hladil
Roman Šiller
Ivo Dvořáček
Ing. Stanislav Michal
Vladimír Konopáč

Výbory a komise:

Finanční výbor:
předseda:
Ing. Stanislav Michal
členové:
Roman Šiller
Milan Hladil

Kontrolní výbor:
předseda:
Vladimír Konopáč
členové:
Roman Šiller
Ivo Dvořáček

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.