Zpráva o činnosti 2003

27.11.2014

Základní škola Nýrov: školní rok 2002-2003

_

(část závěrečné zprávy)

Část VI. Další údaje o škole

Výchovně vzdělávací práce školy probíhá podle schválených učebních plánů ve specifických podmínkách jednotřídní školy. Přestože se učí v jedné místnosti žáci více ročníků, není možné, aby některý unikal pozornosti učitele. Ať je mimořádně nadaný nebo má s něčím problém. Bohatá kartotéka nejrůznějších materiálů pro rozšíření, prohloubení, procvičení nebo znovu podání učiva umožňuje přizpůsobit metody a formy práce opravdu individuálně. Spolupráce s dalšími malotřídními školami poskytuje možnost srovnávání a soutěžení v oblasti rozumové, kulturní , sportovní aj. Tradičně velmi dobrá spolupráce školy byla s PPP Boskovice, se složkami v obci, s obecním úřadem , rodiči, bývalými žáky a nakonec i s budoucími žáky.
Každým rokem se zúčastňujeme výtvarných soutěží, sportovních olympiád pro malé školy, máme své vnitřní soutěže (výchovné, vzdělávací i sportovní), sbíráme léčivé rostliny (letos 49,5 kg), jezdíme do divadla ( s rodiči, prarodiči, sourozenci, známými nebo s jinou malou školou ), do planetária, do muzeí, na výlet, na výstavy… Všechny děti navštěvovaly nějaký kroužek:pět žákyň 1. roč. mělo svůj Dubínek (kde poznávaly přírodu a zpracovávaly přír. materiály s jednou z maminek,5 starších dětí kroužek práce s PC pod vedením zkušeného instruktora, 3 žáci 3. ročníku. začali s angličtinou. Připravujeme kulturní vystoupení jak je na vesnici zvykem, učíme se poznávat a pečovat o svou obec a její krásnou přírodu.

Část VII. Zhodnocení a závěr

Pracovníci obce Nýrov velmi obětavě a pečlivě absolvovali všechny kroky související s přechodem ZŠ Nýrov do právní subjektivity. Našli vhodnou účetní, která se maximálně snaží o plynulý chod a tok peněz . Vztah obec – škola funguje jako dřív, jen je víc práce v nepedagogické oblasti, což je u malé školy se dvěma, třemi lidmi znát. Přesto právě tento typ škol může dávat, a také většinou dává, dětem pocit jistoty, klidu a pohody. Spolupráce rodin a školy je neformální. Relaxace na sluníčku o přestávce snadná, (bez organizačních problémů velkých městských škol), čtení nebo kreslení v přírodě je běžné. Utváření vztahu k přírodě, obci, Zemi tak přirozené. Jen dospělí cítí nad hlavou Damoklův meč. Bude naše škola příští rok povolena, půjdou v lednu zapsaní prvňáčci v září do té školy, kterou pro ně zvolili jejich rodiče?

Věřme, že ano!

PhDr. Zdenka Paděrová
ředitelka školy
červenec 2003

A běží nový školní rok 2003-2004 …..

Základní školu Nýrov navštěvuje nyní 12 žáků, a to: dva žáci v 5. ročníku – Jiří a Milan Dvořáčkovi, tři žáci ve 4. ročníku – Andrea Dvořáčková, Veronika Pitáková, Prokop Sršeň, pět žákyň ve 2. ročníku – Kristýna Čechová, Iveta Janoušková, Anna Paděrová, Veronika Špidlová, Marie Wetterová, a dvě žákyně v 1. ročníku – Tereza Dvořáčková, Marie Pitáková.

Školu opět řídí a děti učí Zdenka Paděrová, angličtinu ve 4. a 5. ročníku učí pan Miloslav Sedláček. S učiteli každodenně spolupracují manželé Šikulovi, kteří dbají o čistotu a pořádek, údržbu různých zařízení a vykonávají i další práce spojené s plynulým chodem školy. Osvědčenou spolupracovnicí je v novém školním roce paní Jitka Janoušková, která pokračuje ve vedení prvoučného kroužku Dubínku s nejmladšími děvčaty.
Náboženství se letos vyučuje ve dvou skupinách – mladší a starší žáci odděleně. Pan farář Pavel Kafka vozí děti do školy do Sebranic. Starší žáci se mohou těšit na práci v počítačovém kroužku, který přislíbil vést pan ing. Stanislav Michal. Další oblíbená paní učitelka, Petra Tomanová, vede kroužek anglického jazyka pro 2. ročník. Nesmíme zapomenout na paní Marii Čechovou, která byla tak hodná a v souvislosti se vznikem právní subjektivity školy se uvolila vykonávat účetní a mzdovou agendu.

Co podnikáme, kam se chystáme ?

V říjnu nás čekají další lekce plavání. V blanenském bazénu už jsme trénovali 4x a ještě 6 týdnů máme před sebou.
Vycházka na téma „Halasův Kunštát“ už je v říjnu tradiční. Pokud se to povede na podzim, navštívíme paní Vachovou v Rudce a podíváme se, jak dělá betonové výrobky. Nevynecháme ani dopravní hřiště, ačkoliv letos jsme pozvaní na konec listopadu. Uvidíme jaké bude počasí. Loni se nám líbilo v planetáriu, zkusíme to znovu. Ani divadlo si nenecháme ujít. Ale hlavně už čteme, počítáme, píšeme, zpíváme a malujeme. Zkrátka máme pořád co dělat. Poslední léčivé rostliny odešleme do konce října. Peníze za jarní a letní sběr budou rozpočítané co nejdřív.

PhDr. Zdenka Paděrová,říjen 2003

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.