Historie Nýrovské školy

20.10.2014

Nýrovská škola

Až do začátku 20. století docházely děti z Nýrova do 3,5 km vzdálené školy v Kunštátě. Když se v Kunštátě začalo jednat o novostavbě školní budovy pro školu obecnou i měšťanskou, rozhodli se nýrovští občané, že si postaví školu vlastní, společnou pro obce Nýrov, Jásinov a Ořechov. Pro neochotu sousedních obcí si však v roce 1903 podala žádost pouze obec Nýrov, poprvé ale byla tato žádost zamítnuta. Teprve v roce 1907 bylo povoleno c.k. zemskou školní radou zřídit v Nýrově expoziturní jednotřídní školu pod správou obecné školy v Kunštátě. Dne 18.5.1908 byla stavba zahájena a již 18.9.1908 byla dokončena. Celkový náklad na stavbu činil 22.627 K.

Vyučování pro 41 žáků bylo slavnostně zahájeno 5.12.1908. Škola nesla různé názvy, ale učilo se tu nepřetržitě až do roku 1976. Tehdy při reorganizaci školství byla výuka zrušena, žáci odcházejí do Kunštátu a budova je využita ještě na chvíli pro výuku jedné třídy kunštátské školy. Ihned po vzniku samostatné obce se ve škole začíná od září 1991 opět vyučovat, o rok později je již samostatnou školou. Ve školním roce 1991 – 92 se učí v jedné třídě 8 žáků čtyř ročníků. V průběhu dalších let počet narostl až na 13 ( v letech 1996-98 ), potom znovu klesl na 10 dětí.

V únoru 1995 odhalena na budově školy pamětní deska řídícímu učiteli Antonínu Pětovi, účastníku protifašistického odboje. Při výročí 90. let existence školy , v srpnu 1998 předal obecní úřad dětem do užívání nově upravené hřiště. Díky programu „Internet do škol“ má škola od léta 2002 slušné počítačové vybavení. Školu řídí a většinu předmětů učí paní PhDr. Zdenka Paděrová. Pravidelně dvakrát do roka děti připravují kulturní vystoupení, v prosinci probíhá mikulášská a v květnu jarní besídka. Zpočátku pracoval při škole turistický kroužek, nyní zase funguje kroužek počítačový, a to i pro školáky, kteří již malotřídce odrostli.

Nízký počet žáků znamená i to, že příspěvek státu na provoz školy je výrazně omezen a je nutno stále žádat o vyjimku, aby mohla dále existovat. Někdo by mohl namítnout, že to zbytečně zatěžuje obecní rozpočet, ale škola byla vždy součástí obce a prozatím u zastupitelstva ( s jedinou výjimkou jsou všichni jejími absolventy ) i občanů nachází podporu. To se projevilo i tím, že koncem roku 2002 byla schválena zřizovací listina, kterou získala škola právní subjektivitu.

100 let školy Nýrov

Dne 5. 12. 2008 uběhlo přesně sto let od doby, kdy bylo v místní škole zahájeno vyučování. Oslavy spojené s tímto významným jubileem se konaly poslední prázdninový pátek a sobotu.

Návštěvníci si mohli prohlédnout obsáhlou výstavu dokumentů a fotografií z historie školy, dále byly k vidění staré i současné školní kroniky, učebnice a pomůcky a samostatnou expozici tvořily výtvarné práce žáků.

K výročí školy byla vydána pamětní publikace, která mapuje dosavadní vývoj školy, obsahuje řadu fotografií a také vzpomínky bývalých žáků. Součástí oslav bylo i hudební a divadelní vystoupení žáků školy a slavnostní „předání“ nově zrekonstruovaných sociálních zařízení. Nechybělo ani příjemné posezení na školním dvorku s hudbou a dobrým jídlem a pitím.

Fotogalerii z výročí školy naleznete v tomto odkaze.

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.