SDH Mladí hasiči

22.01.2015

V současné době do krožku chodí 15 mladých hasičů. V roce 2014 se konala soutěž Plamen v Ráječku, kde se mladší družstvo umístilo na 11. místě a starší družstvo na 11. místě z 35 družstev v okresu. Nejlepší umístění mladšího družstva bylo 6. místo v Sebranicích a 8. místo v Jabloňanech. Nejlepší umístění staršího družstva bylo 13. místo v Sebranicích a 14. místo v Jabloňanech. Mladí hasiči se zúčastnili noční soutěže v Senetářově, která pro ně byla v uplynulém roce nejzajímavější. Dále mladí hasiči soutěžili na tradičním Poháru v Nýrově, kde se mladší družstvo umístilo na 1. místě a starší družstvo na 2. místě. Mladí hasiči soutěžilina Poháru v Kunštátě, ke se opět mladší družstvo umístilo na 1. místě a starší družstvo na 2. místě. Dále předvedli ukázku požárního útoku při příležitosti 100 lt založení sboru SDH Zábludov. Na podzim se kroužek mladých hasičů připravoval na soutěž Plamen, která se ukutečnila v Lysicích, kde se madší družstvo umístilo na 15. místě z 43 družstev a starší družstvo na 7. místě z 40 družstev. Umístění mladých hasičů v okrese Blansko je vynikajicí a kroužek mladých hasičů je chloubou jak sboru, tak obce Nýrov.

mladí hasiči na soutěži v Nýrově

mladí hasiči na soutěži v Nýrově

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.