Zpráva o činnosti 2014

11.02.2015

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nýrov

přednesená dne 27. 12. 2014 na výroční valné hromadě.

Vážení bratři hasiči, milá mládeži, vážení hosté,

scházíme se tradičně v tomto ročním období, abychom společně zhodnotili činnost našeho sboru v uplynulém roce.

Zpráva o činnosti sboru

Členskou základnu SDH Nýrov tvoří k dnešnímu dni 42 mužů a 15 mladších hasičů. Výbor se scházel pravidelně na svých schůzích a zajišťoval tak činnost sboru. Sbor se stará o techniku: dopravní automobil Nisaan Urvan, nákladní automobil Tatra 805, přenosnou stříkačku PS12, přenosnou stříkačku PS8, historickou stříkačku Sigmund  a zahradní traktor Wisconsin Rivirea.

Činnost mladých hasičů v roce 2014

V současné době do kroužku chodí 15 mladých hasičů. Mladí hasiči se pravidelně scházeli v klubovně hasičské zbrojnice od března do prosince, kde se postupně připravovali na jarní kolo Plamen. V měsíci dubnu mladí hasiči uspořádali sběr odpadků kolem silnice Nýrov – Rudka. Na tomto úseku nasbírali 40 pytlů PET lahví a 10 pytlů s nepořádkem. Za tuto práci dostali od obce Nýrov odměnu v podobě sady sportovních savic. V roce 2014 se konala soutěž Plamen v Ráječku, kde se umístilo mladší družstvo  na 11. místě a starší družstvo také na 11. místě z 35 družstev okresu. Dále se mladí hasiči zúčastnili okresní ligy mládeže. Nejlepší umístění mladšího družstva bylo 6. místo v Sebranicích a 8. místo v Jabloňanech. Nejlepší umístění staršího družstva bylo 13. místo v Sebranicích a 14. místo v Jabloňanech. Mladí hasiči se zúčastnili noční soutěže v Senetářově, která pro ně byla v uplynulém roce nejzajímavější. Dále mladí hasiči soutěžili na tradičním Poháru v Nýrově, kde se mladší družstvo umístilo na 1. místě a starší družsvo na 2. místě. Mladí hasiči soutěžili na Poháru v Kunštátě, kde se opět mladší družstvo umístilo na 1. místě a starší družstvo na 2. místě. Dále předvedli ukázku požárního útoku při příležitosti 100 let založení sboru SDH Zábludov. Na podzim se kroužek mladých hasičů připravoval na soutěž Plamen, která se uskutečnila v Lysicích, kde se mladší družstvo umístilo na 15. místě z 43 družstev a starší družstvo na 7. místě z 40 družstev. Umístění mladých hasičů v okrese Blansko je vynikající a kroužek mladých hasičů je chloubou jak sboru, tak obce Nýrov. Poděkování patří vedoucím mladých hasičů za přípravu na soutěže v roce 2014.

SDH Ženy

Poprvé v historii Nýrovských hasičů bylo dne 13. července 2014 založeno družstvo žen. Ženy se s velkou chutí pustily do nácviku požárního útoku a pivní štafety. Svoji první soutěž ženy absolvovaly dne 24. srpna 2014 na soutěži O putovní pohár SDH Letovice, kde družstvo žen v konkurenci 6 družstev obsadilo poslední místo. O 14 dní později ale ženy ukázaly, že netrénovaly zbytečně a dne 6. září 2014 se družstvo žen zúčastnilo soutěže O putovní pohár SDH Kunštát. Družstvo žen se v konkurenci 4 družstev umístilo na 1. místě s časem 31 sekund. Po měsíčním nácviku je to velký úspěch a ženám přejeme, aby se jim výborně dařilo i v roce 2015.

Činnost sboru v roce 2014

Činnost sboru začala velmi pěkně, kdy 15. 2. 2014 proběhl v místním kulturním domě Hasičský ples. Tento ples měl velice dobrou účast, nádhernou tombolu, bohaté občerstvení a vynikající kapelu. Již tradičně náš sbor pořádal několik kulturních akcí na výletišti a to pálení čarodějnic a pouťové posezení.

V měsíci březnu sbor provedl těžbu topolů na výletišti. Dále byly provedeny zemní práce a postaven nový plot v zadní části výletiště. Ne zelený čtvrtek byla uspořádaná brigáda, kdy byl vysazen živý plot z habrů místo pokácených topolů. Následně ke konci dubna proběhl tradiční úklid výletiště. V měsíci květnu byla naše Tatra 805 na pravidelné technické kontrole v Boskovicích.

Sbor pořádal 5. 7. 2014 pátý ročník soutěže O pohár SDH Nýrov. Soutěž se skládala z požárního útoku a pivní štafety. Naše družstvo se umístilo na 8. místě. Po soutěži následovala zábava se skupinou I. U. CH.

Družstvo se v roce 2014 zúčastnilo soutěží ve Zbraslavci, v Jasinově, v Sychotíně, kde byl pohár PS8 a v Letovicích. Konec soutěží družstvo zakončilo tradičně na Poháru v Kunštátě. V červenci se členové SDH Nýrov zúčastnili oslav 100 let založení sboru v Zábludově, kde předvedli ukázku s historickou stříkačkou Sigmund LMV 32

Náš sbor od 15. 8. do 17. 8. 2014 zajišťoval občerstvení na Truck trialu v Kunštátě. Sbor nechal uvařit 120 litrů guláše. Sbor zapůjčil velký chladící box na nákladním vozidle od firmy Řeznictví Šutera k chlazení sudů piva a limonády. I když nebylo příliš příznivé počasí, tento víkend byl velice zdařilý a přilákal velké množství diváků, tudíž sboru nezbyl ani litr guláše. Byla to velice náročná akce a poděkování patří všem zúčastněným za velice vynikající práci a doufáme, že tuto akci zopakujeme i v letošním roce.

Dne 28. září 2014 náš sbor uspořádal první ročník hasičského fotbálku, který se konal na hřišti za hasičárnou. Fotbálku se zúčastnily sbory Jasinov a Zábludov. Náš sbor se umístil na druhém místě. Byla to velice vydařená akce, kdy družstvu přišli fandit všichni občané Nýrova.

V prosinci sbor zabezpečoval obecní zabíjačku, jejíž výdělek byl věnován kroužku mladých hasičů.

Na závěr bych chtěl poděkovat obci Nýrov, zejména starostovi obce panu Ivu Dvořáčkovi. Poděkování patří sponzorům firmě Kora Vodostaving, firmě Stavivan, Pohostinství u Janků a řeznictví Šutera. Chtěl bych poděkovat všem členům za dobrou práci při akcích a brigádách v roce 2014 a těším se na další spolupráci.

Myslím, že za sebou máme velice dobrý a úspěšný rok a doufám, že nadcházející rok bude stejně výborný jako ten předchozí. Zprávu zakončím našim tradičním heslem „Na Pomoc“.

 

Roman Šiller

starosta SDH Nýrov

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.