Kontakt

02.11.2018

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti a poskytuje žadateli informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Kontakty:

sídlo úřadu
Nýrov čp. 56, 679 72 Kunštát
telefon a fax
+420 516 475 749 krizové číslo 725112583
e-mailová adresa
obec@nyrov.cz
bankovní účet
Komerční banka Blansko č.ú:14026-631/0100
úřední hodiny
pátek 17°°- 18°° hod.
starostka
Ing. Aneta Sedláčková

telefon: +420 723 975 014

místostarosta
Daniel Novotný

telefon: +420 608 565 080

účetní
Marie Čechová

obec@nyrov.cz

Na koho se obrátit v případě potřeby?

Zajišťuje starosta, resp. místostarosta:

 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu
 • organizace a zajištění voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů
 • civilní a požární ochrana obyvatelstva
 • ohlašování shromáždění a oznamování kulturních a společenských akcí
 • činnost základní školy a knihovny
 • přijímání žádostí, poskytování informací
 • doprava, komunikace, odpadové hospodářství, ochrana přírody
 • hospodaření v obecních lesích
 • zastupování obce při územním či stavebním řízení zahájeným jiným úřadem
 • přidělování popisných čísel
 • souhlas ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les změna od 1.1. 2003

Zajišťuje účetní:

 • správa místních poplatků a pokladna
 • evidence majetku obce
 • návrh rozpočtu, účetnictví a mzdy
 • ověřování pravosti podpisu a opisu listin
FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.