Domů > Aktuality > Novinky:

Novinky:

25.01.2003

Jak obec hospodařila loňský rok a na co bude mít letos? Alespoň částečně na tuto otázku odpovědělo zasedání zastupitelstva 17. ledna, jak se lze dočíst v zápise. Hospodaření v minulém roce skončilo s přebytkem cca 600 tis Kč. Rozpočet na rok letošní však ještě nebyl schválen, neboť nejsou známy příjmy obce. Proto bylo na I. čtvrtletí přijato rozpočtové provizorium, které může čerpat finance z loňského přebytku. Lze však počítat s tím, že veškeré volné finance, cca 800 tis. Kč, půjdou do obnovy cest, tentokrát na dokončení spojovací silnice do dědiny. Dále by se měla, podle zjištěného stavu, opravit kanalizace v „Podevsí“ a vypracovat projekt na spojovací komunikaci k Fantovým.
Zastupitelstvo dále schválilo dodatek ze zřizovací listině školy (doplnění názvu), odměny členů zastupitelstva, smlouvu o pronájmu části školní budovy a další.

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.