Domů > Aktuality > Novinky:

Novinky:

20.12.2002

Odpady nejsou vhodné předvánoční téma, zvláště když způsob platby za jejich odstranění nehýbe státem jako v loňském roce. Dostaly se však na pořad jednání zastupitelstva, neboť firma pana Svobody, která zajištovala letošní rok jjich odvoz, ukončila v této oblasti svoji činnost a bylo třeba najít nového provozovatele. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o podpisu smlouvy s firmou TS Letovice s tím, že obec bude platit pouze svoz a uzavře zvláštní smlouvu na skutečně uložený odpad na skládce v Březince. Co však potěší plátce poplatku za odpad je skutečnost, že se jeho sazba, na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí, nezvyšuje !

FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.