Archív

Archív pro

Oznámení – odečty elektroměrů

24.02.2020 Comments off

Společnost E.ON oznamuje občanům, že ve středu 26. 2. 2020 v dopoledních hodinách (cca 8.00 – 11.00) bude pracovník provádět odečty elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům. V případě Vaší nepřítomnosti zanechejte zapsaný stav elektroměru na viditelném místě.

Oznámení FÚ

18.02.2020 Comments off

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj dává na vědomí, že s ohledem na blížící se termín výběru daňového přiznání k dani z příjmu pořádá výjezdy do obcí:

Městský úřad Letovice 18. 3. 2020 – 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Přiznání lze podat také online na www.daneelektronicky.cz

Zápis z jednání zastupitelstva

14.02.2020 Comments off

Poplatky na rok 2020

13.02.2020 Comments off
Na obecním úřadě lze již hradit místní poplatky na rok 2020:
Poplatek za svoz odpadu na rok 2020 činí 500, Kč/poplatník. Děti do 15 let jsou osvobozeny. Pakliže dítě dosáhne věku 15 let v roce 2020 již hradí poplatek za tento rok. Poplatek pro „chalupáře“ je 500,- Kč. Osvobozeny od poplatku jsou osoby umístěné v domově pro seniory, pro zdravotně postižené či chráněném bydlení.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (za druhého a dalšího psa 150,- Kč). Platí se za psa staršího 3 měsíců. Majitel psa starší 65 let hradí 50,- Kč. Osvobozeni od poplatku jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a dále osoba, která jej považovaná za závislou na pomoci jiné fyz. osoby podle zákona upravujícího sociální služby.
Nově každý majitel psa vyplní hlášení k místnímu poplatku ze psů. Formulář  Hlaseni k mistnimu poplatku ze psů je přiložen, můžete si ho tak vyplnit doma a donést již vyplněný na úřad.
Poplatky je samozřejmě možné uhradit i převodem na účet obce Nýrov č: 14026631/0100, do poznámky prosím uveďte jméno a číslo popisné, případně počet osob, za které hradíte poplatky a také příp. že hradíte i poplatek ze psů.
Oba poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020.

Pozvánka

04.02.2020 Comments off

S ohledem na dosavadní mírný průběh zimy, který nedovoluje vytvoření ledového kluziště volíme alespoň malý náhradní program. Sportu zdar!