Archív

Archív pro

Oznámení na úřední desce:

25.11.2014 Comments off

Oznámení na úřední desce

24.11.2014 Comments off

Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu

15.11.2014 Comments off

Dne 24.11.2014 se na parkovišti před KD uskuteční mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Občané mohou odpad na toto místo shromažďovat průběžně od 20.11.2014.
Nebezpečným odpadem jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů zejména ledničky, mrazáky, obrazovky, zářivky, olověné akumulátory, rozpouštědlové barvy a jejich obaly, minerální oleje a obaly od nich, dále pak vše, co je zasaženo uvedenými barvami a oleji. Elektroodpadem jsou pak různé domácí spotřebiče.

Oznámení na úřední desce:

14.11.2014 Comments off

Oznámení na úřední desce:

14.11.2014 Comments off

Oznámení na úřední desce:

11.11.2014 Comments off