Archív

Archív pro

Obecní zprávy:

29.04.2010 Comments off
 • SDH Nýrov Vás zve na pálení čarodejnic 30.04. na výletišti.
 • SDH Nýrov uskuteční 08.05. sběr železného šrotu.

Obecní zprávy:

20.04.2010 Comments off

V sobotu 24.44. bude v 9:00 u OÚ prováděno očkování psů.

Obecní zprávy:

12.04.2010 Comments off

V sobotu 17.04. se v 8:00 koná brigáda na úklid výletiště. Nářadí sebou.

Oznámení na úřední desce:

06.04.2010 Comments off

Na úřední desce naleznete

 • Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nýrov – Základní škola Nýrov.
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Nýrov, okres Blansko.
 • Závěrečný účet obce Nýrov za rok 2009.
 • Smlouva o výpůjčce uzavřená podle ust. § 659 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),.
 • Oznámení o konání jednání zastupitelstva obce Nýrov.
 • Zápis č. 6/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 28.12. 2009.
 • Zápis č. 5/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 27.11. 2009
 • Zápis č. 4/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 21.8. 2009.
 • Zápis č. 3/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 19.6. 2009.
 • Zápis č. 2/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 30. 4. 2009.
 • Zápis č. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009.

Oznámení naleznete na úřední desce ZDE.

Oznámení na úřední desce:

06.04.2010 Comments off

Oznámení na úřední desce:

06.04.2010 Comments off

Oznámení na úřední desce:

06.04.2010 Comments off