Archív

Archív pro

Oznámení na úřední desce:

30.11.2009 Comments off

Na úřední desce naleznete:

  • Návrh rozpočtu obce Nýrov na rok 2010.
  • Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nýrov
  • Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích
  • 5 x Rozhodnutí o zrušení TP

Oznámení naleznete na úřední desce ZDE.

Oznámení na úřední desce:

30.11.2009 Comments off

Nové fotografie:

28.11.2009 Comments off

V galerii naleznete nové fotografie z chystání vánočního stromku

Obecní úřad v Nýrově nově poskytuje služby Czech POINT, vč. Datové schránky

28.11.2009 Comments off
Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT ?

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
Datové schránky
CzechPOINT@office
Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Více se dozvíte například na: www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

Oznámení na úřední desce:

27.11.2009 Comments off

Nové fotografie:

10.11.2009 Comments off

V galerii naleznete nové fotografie z poháru SDH Kunštát 4.9.2009. Sice trochu opožděně, ale přece.