Archív

Archív pro

Oznámení na úřední desce:

07.10.2009 Comments off

Obecní zprávy:

02.10.2009 Comments off

U hasičské zbrojnice je umístěn kontejner na velkoobjemový komunální odpad. Je zakázáno ukládat na něj nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude realizován později.