Archív

Archív pro

Novinky:

28.10.2003 Bez komentářů

Předlouhá doba bez aktualizace vypovídá o tom, že správce stránek je líná kůže. Tak alespoň stručné shrnutí událostí za poslední období. Škola zahájila vyučování bez stávky, vhodné je však připomenout školní rok předchozí, což bude učiněno dodatečně na stránce školy. Suché léto s minimem dešťů způsobilo problémy s vodou, radost neměli ani zemědělci. Také pracovníci firmy pokládající asfaltový povrch cesty do dědiny nebyli moc nadšeni, odvedli ale pěknou práci, jak vidno na snímcích. Počasí ale ideální pro dovolenou, pokud to někdo rád horké. Dočíst se lze také, kdo hospodaří v obecním lese a na co dostala obec v poslední chvíli dotaci z Programu obnovy venkova. Fotoarchiv je doplněn o snímky z akce hasičů a dětského dne. Svou polívčičku si ohřál autor aktualizací cyklostránek, zejména fotografiemi z Norska, dokončením zápisků z Portugalska a obnoveným fotoarchivem z dalších cest.

Novinky:

25.10.2003 Bez komentářů

Nefotogenická hromada plechů, to je úložiště kovového odpadu, věc v obci velmi potřebná. Už několik let vozí nýrovští tento odpad za středisko zemědělského družstva poblíž vodojemu, občas si odtud někdo také něco odveze, ale většinu odebere specializovaná firma. V poslední době se na tomto místě objevují věci, které nemají s kovovým odpadem nic společného, je tedy nanejvýš vhodné získat nad ukládání odpadu kontrolu. Znamená to úložiště upravit, oplotit a zavést určitou otevírací dobu. Obec předložila tento návrh řešení do Programu obnovy venkova. a získalo na něj dotaci. Jako obvykle na konci roku, kdo by také něco stavěl za těch letošních hrozných veder! ( 25.10. 2003 )

Jako poslední pole osévali 25. října nýrovští zemědělci hon U Hradiska. Sice již chvíli po termínu, ozimá pšenice měla být nejméně deset dnů v zemi, zato při optimálních podmínkách, zejména ideální vlhkosti půdy. Před třemi týdny, v první říjnový víkend, se po předlouhém suchu konečně spustil pořádný déšť. Od pátku do neděle napršelo 60 mm, což je 60 litrů na m2. Nad lesy se
ukázala i duha. Voda nejdříve pomohla již zasetému obilí, lépe se
také obdělává půda. Ve studních, i v té obecní, se tyto srážky projeví až mnohem později. Pozorovat příznivé účinky deště lze i na nově upravené křižovatce u školy. Tam, kde dva měsíce byla jen holá hlína, se konečně zelená trávník, jak lze vidět na fotografii. ( 25.10. 2003 )

Novinky:

10.10.2003 Bez komentářů

Boj proti kůrovci zahájil v obecním lese neznámý těžař těsně před tím, než tak mohli učinit pracovníci k tomu určení. Samozřejmě si za svoji námahu veškeré dřevo také odvezl, podle neoficiální informace do nedaleké Lhotky. Na cestě zůstaly jen zbytky pilin z rozřezaných klád a o kousek výš čtyři pěkné pařezy. V této souvislosti je nutno nahlas a srozumitelně prohlásit, že obec tento typ pomocníků nepotřebuje a že její zástupci podniknou veškerá opatření, aby se podobná situace neopakovala.
Zastupitelstvo obce také došlo k závěru, že hospodaření v obecních lesích je nutno svěřit profesionálovi, a po kladných referencích z Kunštátu a Makova se rozhodlo uzavřít smlouvu s panem Lukášem Hrdličkou. Ten bude zajišťovat nejen odbornou správu, ale bude se i starat o technickou a obchodní stránku věci.