Archív

Archív pro

Novinky:

20.04.2003 Bez komentářů

Jarní práce na polích kdysi zaměstnávaly celou dědinu, dnes si pracujících strojů všimne jen málokdo. Obyvatelé vesnice přece alespoň obdělávají své zahrádky a mají určitou představu o vegetaci, k smíchu je však televizní reportér mluvící o „sázení“ obilí. Právě zmínění zahrádkáři si toto jaro nemohli nepovšimnout, že některé jejich rostliny zimu nepřečkaly. Když se to ale stane ve větším měřítku, je to katastrofa. Zdejší zemědělské družstvo je nuceno zaorat více než 50% ozimých plodin. I v nýrovském katastru prudké změny počasí na konci zimy zničily veškerou ozimou pšenici na téměř 60 hektarech, poškozena byla i řepka. Náklady spojené s náhradním osevem dosti zatíží ekomomiku družstva, které se v současnosti snaží přizpůsobit své hospodaření podmínkám Evropské unie.

Novinky:

20.04.2003 Bez komentářů

Krásné Velikonoce přejí všem čtenářům a návštěvníků stránek představitelé obce, ať již je kdo se slaví jako svátky křesťanské, nebo jen jako konec zimy.