Archív

Archív pro

Novinky:

28.04.2003 Bez komentářů

Poslední dubnová noc je vyhrazena pro obvyklou akci. Kdo netuší, o co se jedná, přečte si pozvánku. ( 28.4. 2003 )

Filipojakubská noc není jen tak ledajaká noc! Čarodějnice všech typů se slétají k ohňům, aby zde prováděly své rejdy. Ale když oheň, nejlépe pod dozorem hasičů. Tak tomu bude i letos poslední dubnový večer „Na Parkaně“. Občerstvení zajištěno! Varování všem přilétajícím účastnicím. Dávejte pozor, abyste nepřehlédly vodojem! Není totiž dostatečně osvětlen ( 28.4. 2003 )

Jarní úklid inspiroval autora k poznámce na toto téma. Přesně podle přísloví o kovářově kobyle. ( 28.4. 2003 )

Novinky:

26.04.2003 Bez komentářů

Udělat po zimě trochu pořádek i ve svém okolí je snad naprogramováno v lidských genech. Pro tuto činnost se vžil i zvláštní termín „jarní úklid“. Na obci ho zahájili již v březnu mladí hasiči pohrabáním travnatých ploch v okolí obecního úřadu a školy. Přesto si někteří nadále vytvářejí z veřejných prostranství smetiště. Skvělou ukázkou je cesta z Nýrovců do dědiny, jejíž okolí je plné plastových lahví, krabic od mléka, různých obalů od cukrovinek a nedojedených školních svačin. Snad až na krabičky od cigaret, ukazuje specifický druh odpadu na věkově vyhraněnou skupinu „pořádkumilovných“ obyvatel. O něco starší jsou původci smetiště za kulturním domem, kde již převažují ty zmíněné krabičky od kuřiva a různé typy lahví. Sběr plastových lahví je přitom součástí systému likvidace odpadu v obci a při posledním svozu 23.4. se jich nashromáždilo pěkných pár pytlů – viz foto. V loňském roce jich bylo celkem rovné půl tuny! A kdyby se k tomu přidaly i ty povalující se

Novinky:

20.04.2003 Bez komentářů

Jarní práce na polích kdysi zaměstnávaly celou dědinu, dnes si pracujících strojů všimne jen málokdo. Obyvatelé vesnice přece alespoň obdělávají své zahrádky a mají určitou představu o vegetaci, k smíchu je však televizní reportér mluvící o „sázení“ obilí. Právě zmínění zahrádkáři si toto jaro nemohli nepovšimnout, že některé jejich rostliny zimu nepřečkaly. Když se to ale stane ve větším měřítku, je to katastrofa. Zdejší zemědělské družstvo je nuceno zaorat více než 50% ozimých plodin. I v nýrovském katastru prudké změny počasí na konci zimy zničily veškerou ozimou pšenici na téměř 60 hektarech, poškozena byla i řepka. Náklady spojené s náhradním osevem dosti zatíží ekomomiku družstva, které se v současnosti snaží přizpůsobit své hospodaření podmínkám Evropské unie.

Novinky:

20.04.2003 Bez komentářů

Krásné Velikonoce přejí všem čtenářům a návštěvníků stránek představitelé obce, ať již je kdo se slaví jako svátky křesťanské, nebo jen jako konec zimy.

Novinky:

19.04.2003 Bez komentářů

Symbolem Velikonoc, jako svátku jara, jsou nejen vajíčka, ale také mláďata všeho druhu. Velikonoce jsou avšak zvláště největším svátkem křesťanským, i když předchozí režim dělal co mohl, aby se na to zapomnělo, a také se mu to téměř podařilo. Jaro se přesto v tuto dobu přivítat sluší, ať již kdo vítá Nový Život nebo nový život. Krásné velikonoční svátky!

Novinky:

07.04.2003 Bez komentářů

Jen drobné úpravy. Pro lepší orientaci je vložena mapa stránek, aktualizovány některé údaje a přidány tradiční kulturní tipy na duben.