Archív

Archív pro

Novinky:

28.01.2003 Bez komentářů

Školní sněhulák nepozdravil budoucí prvňáky u zápisu, protože do úterka 28.1. 2003 se změnil v louži. To je však určitě mrzet nemusí, vlídnější přivítání jim připravila paní ředitelka Paděrová, která je v tento den odpoledne napjatě očekávala. Podle reakcí dětí bylo ale zřejmé, že je představa školní docházky nijak neleká, jak dokládají fotografie. Podle neoficiálních informací přibudou v září nýrovské škole dvě nové žákyně.

Novinky:

28.01.2003 Bez komentářů

Zápis je důležitý, a to zejména na výroční valné hromadě hasičů, kde členové nýrovského sboru všech generací ( viz fota v archivu ) hodnotili v sobotu 25.1. 2003 svoji činnost za předchozí rok. Také kritika zazněla ve zprávě starosty sboru, převažovala však pochvalná slova, zejména na adresu nejmladších členů. Když pak usnesení zakončilo oficiality, přišel určitě všem vhod skvělý guláš. A zmíněný důležitý zápis? Jeho fotokopii lze číst v novém okně.
Poznámka na závěr. Nýrovští hasiči se konečně dočkají v dohledné době zprovoznění své vlastní stránky! Její absence byla terčem oprávněných stížností.

Novinky:

25.01.2003 Bez komentářů

Krizový mobilní telefon s půlročním zpožděním, obdržela obec v minulých dnech, jako jeden z 19000 příjemců. Měl by umožnit bezproblémové přednostní spojení v případech, kdy je vyhlášena na daném území havarijní situace. Mimo tzv. krizové číslo, lze na jednom telefonu používat i číslo pracovní, jak se lze dočíst v následujícím článku. Lze doufat, že se jeho přednosti nebudou muset využít. Telefon používá v současnosti místostarosta obce, který se donedávna mobilní komunikaci úspěšně bránil. Teď to důležité: krizové číslo – 725112583, pracovní číslo – 724862159.

Novinky:

25.01.2003 Bez komentářů

Jak obec hospodařila loňský rok a na co bude mít letos? Alespoň částečně na tuto otázku odpovědělo zasedání zastupitelstva 17. ledna, jak se lze dočíst v zápise. Hospodaření v minulém roce skončilo s přebytkem cca 600 tis Kč. Rozpočet na rok letošní však ještě nebyl schválen, neboť nejsou známy příjmy obce. Proto bylo na I. čtvrtletí přijato rozpočtové provizorium, které může čerpat finance z loňského přebytku. Lze však počítat s tím, že veškeré volné finance, cca 800 tis. Kč, půjdou do obnovy cest, tentokrát na dokončení spojovací silnice do dědiny. Dále by se měla, podle zjištěného stavu, opravit kanalizace v „Podevsí“ a vypracovat projekt na spojovací komunikaci k Fantovým.
Zastupitelstvo dále schválilo dodatek ze zřizovací listině školy (doplnění názvu), odměny členů zastupitelstva, smlouvu o pronájmu části školní budovy a další.

Novinky:

14.01.2003 Bez komentářů

Zlatý erb je soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů, kterou pořádá ji již poněkolikáté Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online, kde si lze přečíst i propozice. Soutěž byla zahájena 6.ledna 2003, přihlášku podal i Nýrov. Zdaleka už nestačí, když stránky jen splňují splňují základní požadavky dané vyhlašovatelem, protože, pokud to lze subjektivně posoudit, konkurence je stále tvrdší. Z okolních obcí uspěl v soutěži podvakrát Šebetov, v roce 2000 dokonce získal 1. cenu. Takový cíl si ( veřejně a nahlas ) autoři stránek nekladou.

Novinky:

13.01.2003 Bez komentářů

Dočasné kluziště se díky oblevě a následným mrazům objevilo na místě školního hřiště k velké radosti omladiny ( foto lze zvětšit ). Zvýšená hladina umožnila využít ke stejnému účelu také nádrž „U vrbiček“. Není to škoda, nechat úplně vše jen na přírodě?

Novinky:

09.01.2003 Bez komentářů

Do Boskovic místo do Blanska zamíří nyní nýrovští. Zdejší pověřený úřad by měl zajišťovat cca 80% agendy bývalého okresního úřadu hlavně v těch oblastech, které se občanů nejvíce týkají, např. vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských a technických průkazů, evidence motorových vozidel, některé sociální dávky a podobně. Sídlem většiny příslušných úředníků bude nově rekonstruovaná administrativní budova na náměstí 9. května. Kdy ovšem začnou jednotlivé referáty fakticky fungovat je zatím nezjistitelné, téměř jistě to nebude 6. a 8. ledna, žádné informace nejsou ani na stránkách městského úřadu. Přehled kompetencí jednotlivých úřadů je uveden na stránce samosprávy, která bude průběžně aktualizována tak, jak se podaří něco objevit.