Archív

Archív pro

Novinky:

20.12.2002 Bez komentářů

Strom plný světel bývá od začátku adventu obvykle ozdobou veřejných prostranství. Zatímco ve velkých městech obrovské smrky usazené na náměstích jen na pár týdnů ohlašují čas nákupů ( a někdy i charity ), na dědinách ( kunštátští prominou ) se ozdobí, většinou bez velkých průvodních akcí, příhodně rostoucí jehličnan, a prostě jen svítí. Snad to také není málo. Ten nýrovský strom, už celkem pěkná borovice ( snímek lze zvětšit ), má ovšem tu smůlu, že roste pod dráty elektického vedení, takže není jasné, jak dlouho ještě předvánoční světla ponese.

Krásné a pokojné vánoční svátky přeje, nejen všem návštěvníkům těchto stránek, starosta obce Ivo Dvořáček.

Novinky:

20.12.2002 Bez komentářů

Odpady nejsou vhodné předvánoční téma, zvláště když způsob platby za jejich odstranění nehýbe státem jako v loňském roce. Dostaly se však na pořad jednání zastupitelstva, neboť firma pana Svobody, která zajištovala letošní rok jjich odvoz, ukončila v této oblasti svoji činnost a bylo třeba najít nového provozovatele. Zastupitelstvo nakonec rozhodlo o podpisu smlouvy s firmou TS Letovice s tím, že obec bude platit pouze svoz a uzavře zvláštní smlouvu na skutečně uložený odpad na skládce v Březince. Co však potěší plátce poplatku za odpad je skutečnost, že se jeho sazba, na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí, nezvyšuje !