Archív

Archív pro

Novinky:

24.11.2002 Bez komentářů

Voda od 1. ledna podraží, oznámil &quotSvazek vodovodů a kanalizací“ obcí a měst Blanenska, jehož rozhodnutí je závazné i pro odběratele v Nýrově. V porovnání s rokem 2002 se cena 1 m3 odebrané vody zvýší o 1 Kč celková cena s DPH tak bude činit 23,30 Kč/1m3. O 1 korunu také podraží vypouštění odpadní vody do kanalizace, tzv. stočné tedy bude činit 21,90 Kč/m3. Stočné se však nýrovských netýká, neboť místní kanalizační síť je ve správě obce, která příslušný poplatek nikdy nevybírala. To je možná chyba, protože by bylo alespoň na opravy, zdá se nyní, když se začalo s odstraňováním povodňových škod a přitom se zjistilo,
v jak špatném stavu, alespoň na dolním konci, tato síť je. Vyměnilo se prozatím nejvíce popraskané potrubí a upravilo vyústění kanalizace v „Podevsí“ (snímky lze zvětšit). Další práce budou pokračovat na jaře, poté, co se důkladněji prozkoumá stav potrubí zejména v místech, kde se počítá s opravou komunikací, a zhotoví se potřebná projektová dokumentace.

Novinky:

10.11.2002 Bez komentářů

Nové vedení obce vybíralo na svém zasedání dne 8.11. 2002 nově zvolené zastupitelstvo. Starostou se opět stal Ivo Dvořáček, místostarostou ing. Stanislav Michal. Zastupitelstvo dále zřizuje podle zákona o obcích tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. Co je jejich úkolem se lze dočíst, mimo jiné, v zápisu z tohoto zasedání. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Vladimír Konopáč, předsedou finančního výboru Radek Dvořáček.

Novinky:

02.11.2002 Bez komentářů

Volební rok skončil i v Nýrově uzavřením volební místnosti 2.11. ve 14.00 hodin. Při téměř stejné účasti voličů (62,4%), jako při volbách parlamentních, bylo zvoleno na čtyřleté funkční období následujících sedm členů zastupitelstva: (pořadí podle počtu hlasů) Ivo Dvořáček, ing. Stanislav Michal, Vladimír Konopáč, Pavel Toman, František Hladil, Vladimír Dvořáček, Radek Dvořáček. Bližší údaje na stránce věnované všem nýrovským volbám. Nyní musí nové zastupitelstvo zvolit na nejbližším zasedání starostu a místostarostu. Do té doby řídí obec, s omezenými pravomocemi, starosta dosavadní. Kdo je zvědav jak se volilo jinde, může si jednoduše vyhledat volební výsledky v jiných obcích a městech. ( 2.11. 2002 )

Co bylo tím posledním úkolem starosty v minulém volebním období ? Odpověď zní možná zvláštně – označení obecního úřadu ! Obtížná noční práce byla korunována úspěchem, a tak po deseti letech příslušná „cedule“ visí, i se státním znakem, u vchodu do budovy. ( 2.11. 2002 )