Archív

Archív pro

Novinky:

29.08.2002 Bez komentářů

Začala škola, nedobrá to zpráva pro žáky a vyučující. Vyvolala ale také zvýšenou aktivitu zastupitelů a obecního úřadu. Nový školský zákon ( 284/2002 Sb. – podle mnohých nic moc povedený ) stanovil, že školská zařízení musí mít od 1.1. 2003 tzv. právní subjektivitu. To znamená, že škola bude mít větší samostatnost při rozhodování o finančních, rozpočtových a pracovně právních záležitostech, může v rámci určitých pravidel hospodařit se svěřeným obecním majetkem. Stane se účastníkem právních vztahů a ponese za své jednání odpovědnost. Pokud právní subjektivitu nezíská, vyučování v Nýrově skončí. Stručný přehled úkolů, které z toho pro samosprávu vyplývají, je obsažen v zápise ze zasedání zastupitelstva, podrobné informace lze najít na stránkách referátu školství Okresního úřadu Blansko. ( 29.8. 2002 )

Povodně v Čechách prokázaly také, jak jsou naše místní problémy s velkými dešti nevýznamné (viz níže). I proto se rozhodlo zastupitelstvo věnovat z rozpočtu 10.000,- Kč některé ze zaplavených malých obcí na základě výzvy *obec obci* vydané Svazem měst a obci ČR. Tentokrát ale obec nebude vybírat finanční pomoc od občanů, neboť příležitostí přispět je velmi mnoho. Pokud však lze doporučit, je možná lépe poskytnout pomoc prostřednictvím nevládních organizací jako jsou Člověk v tísni, Charita nebo ADRA. S větší pravděpodobností se peníze dostanou opravdu potřebným. ( 29.8. 2002 )

Novinky:

03.08.2002 Bez komentářů

Všechno je jinak, protože se nemají moc nahlas prohlašovat optimistické předpovědi, natož je vydat tiskem, jak se stalo v novém zpravodaji. Stačí pořádný přivalový déšť, a veškeré plány se musí korigovat. Zdá se, že finace, které se měly použít na opravu silnice do dědiny, zhltou nutné opravy kanalizace, cesty a svahu u Fantových a hráze přehrady. Nejnáročnější bude právě dát do pořádku vyústění kanalizace v „Podevsí“, zvláště když se zde propadá přívodní potrubí. Celkové náklady se tak vyšplhají na několik stovek tisíc. ( Fotografie poškozených míst jsou ve fotoarchivu )
Množství srážek, které spadlo tento týden (dle údaje ZDV Nýrov téměř 150 mm) zvedá hladinu spodních vod. V některých domech voda proniká až do sklepů, a tak ji místní hasiči museli nejméně v pěti případech vyčerpávat, někde i opakovaně.

Novinky:

01.08.2002 Bez komentářů

Není to asi zrovna nejlepší nápad, zveřejnit následující snímek. Proto vypnout počítač a rychle do lesa, než se tam všichni ti ostatní sběratelé nahrnou.

Novinky:

01.08.2002 Bez komentářů

Pomoc sousedním vesnicím postiženým záplavami se rozhodlo poskytnout zastupitelstvo Nýrova, alespoň částkou 10.000,- Kč z rozpočtu, na mimořádném zasedání dne 18.7. 2002. Zároveň byla uspořádána sbírka, při které mohli občané darovat libovolnou částku peněz obci Nýrov (získali potvrzení, které při daňovém přiznání snižuje základ daně z příjmů) a obec posléze celkový obnos převede na účet uvedených obcí. Celkem bylo darováno 11.400,- Kč, tisícikorunu věnují navíc také hasiči. Za jakoukoliv poskytnutou pomoc jménem postižených obcí děkuje Ivo Dvořáček, starosta obce Nýrov.