Archív

Archív pro

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Splatnost místních poplatků za odpad je již 31.3. 2002 ( prakticky 5.4.2002 ). Zaplatit je lze samozřejmě i později, ale je tu riziko, že budou o 50% vyšší. Jisté je zvýšení v případě, že poplatky budou vymáhány podle zákona o správě daní a poplatků. Poplatek ze psů je splatný do 15. května.

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Jarní počasí láká i ke sportu, ale školní hřišťátko nestačí. Proto se místní mládež rozhodla upravit bývalé hřiště V Pastviskách. Možná to povede k založení oddílu minikopané ! Samozřejmě má tato aktivita podporu obecního úřadu, v případě úpravy hřiště nejen slovní.

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Další etapa opravy komunikací, by se mohla rozběhnout v dohledné době. Úsek od zastávky ke dvoru je zpracován ve formě jednoduchého projektu, existují i cenové nabídky jednotlivých firem. Pokud se dohodne s případným dodavatelem způsob platby, nebyl by problém stavbu financovat. Probíhá i jednání o půjčku v rámci stavebního spoření, příslušná spořitelna však požaduje takové záruky, které nemůže obec splnit. Kde jsou ty doby, kdy byly lákáni klienti na výhodné podmínky ! Pokud by se podařilo půjčku získat, opravil by se letos i úsek od školy do dědiny.

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Duben byl kdysi měsícem lesů To už možná není tak zdůrazňováno, ale stále platí, že je nejvyšší čas sázet stromky. V obecním lese by se mělo vysázet sice jen několik desítek listnatých stromků ( buky ) do ochranných plastových obalů, více se jich musí doplnit do oplocenky na místě bývalého smetiště. Ta bude také letos rozšířena.

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Měsícem internetu, dříve knihy, je březen. Nebylo to sice záměrem, ale právě v tomto měsíci byl obecní úřad připojen k internetové síti. V úředních hodinách tak mohou i občané požádat o vyhledání nějaké informace, či si ji najít sami, a to za poplatek odpovídající času připojení. Připravuje se možnost rozšíření přístupu občanů k internetu i v jinou dobu než jsou úřední hodiny.

Novinky:

30.03.2002 Comments off

Zlatý erb, soutěž internetových stránek obcí, už skončila. Přestože tyto stránky nijak zvlášt nezaujaly odbornou porotu ani posuzovatele z řad tvůrců, alespoň je viděli i jiní čtenáři. Navíc byly takto zveřejněny údaje podle zákona o přístupu k informacím, podle regionálního tisku jako u jedné z mála obcí na okrese Blansko. Výsledky soutěže jsou na stránce portálu http://mesta.obce.cz.