Vítejte na oficiálních stránkách obce NÝROV

10.10.2014 Komentáře vypnuty

Nýrov, Nejrov, dříve Nérov

je vesnice ležící na východních výběžcích Českomoravské vrchoviny mezi městy Kunštát a Letovice v nadmořské výšce asi 500 m. Sestává ze dvou částí, původní vsi (Nýrov, Nérov, dědina) usazené v mírném dolíku a části vzniklé na planině v sousedství bývalého hospodářského dvora (Nýrovec, Nérovce). Z katastru o výměře 917 ha je více jak 600 ha lesa, který odděluje vesnici od okolních sídel.

V obci trvale žije 214 obyvatel , valná většina z 88 domů je celý rok obydlena. Stále se učí v jednotřídní škole, funguje obchod s potravinami a hospoda. Čtvrt století slouží vodovod, od nedávna rozvod plynu, modernizována je i telefonní síť. V letech 2001-2011 byly postupně opraveny místní komunikace. Do škol II. stupně, k lékaři a na větší nákupy se jezdí do Kunštátu a Letovic (cca 5 km), dopravní spojení je v týdnu i o víkendech vyhovující. Většina obyvatel za prací dojíždí, zemědělské družstvo, jediný podnik se sídlem v obci, již téměř místní nezaměstnává.

Oznámení FÚ

18.02.2020 Komentáře vypnuty

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj dává na vědomí, že s ohledem na blížící se termín výběru daňového přiznání k dani z příjmu pořádá výjezdy do obcí:

Městský úřad Letovice 18. 3. 2020 – 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Přiznání lze podat také online na www.daneelektronicky.cz

Zápis z jednání zastupitelstva

14.02.2020 Komentáře vypnuty

Oznámení – dovolená

13.02.2020 Komentáře vypnuty
MUDr. Emanuel Škvařil s. r. o. neordinuje ve dnech 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020. Akutní ošetření MUDr. Vyhňáková ve svých ordinačních hodinách.

Poplatky na rok 2020

13.02.2020 Komentáře vypnuty
Na obecním úřadě lze již hradit místní poplatky na rok 2020:
Poplatek za svoz odpadu na rok 2020 činí 500, Kč/poplatník. Děti do 15 let jsou osvobozeny. Pakliže dítě dosáhne věku 15 let v roce 2020 již hradí poplatek za tento rok. Poplatek pro „chalupáře“ je 500,- Kč. Osvobozeny od poplatku jsou osoby umístěné v domově pro seniory, pro zdravotně postižené či chráněném bydlení.
Poplatek za psa činí 100,- Kč (za druhého a dalšího psa 150,- Kč). Platí se za psa staršího 3 měsíců. Majitel psa starší 65 let hradí 50,- Kč. Osvobozeni od poplatku jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a dále osoba, která jej považovaná za závislou na pomoci jiné fyz. osoby podle zákona upravujícího sociální služby.
Nově každý majitel psa vyplní hlášení k místnímu poplatku ze psů. Formulář  Hlaseni k mistnimu poplatku ze psů je přiložen, můžete si ho tak vyplnit doma a donést již vyplněný na úřad.
Poplatky je samozřejmě možné uhradit i převodem na účet obce Nýrov č: 14026631/0100, do poznámky prosím uveďte jméno a číslo popisné, případně počet osob, za které hradíte poplatky a také příp. že hradíte i poplatek ze psů.
Oba poplatky jsou splatné do 31. 3. 2020.

Pozvánka

04.02.2020 Komentáře vypnuty

S ohledem na dosavadní mírný průběh zimy, který nedovoluje vytvoření ledového kluziště volíme alespoň malý náhradní program. Sportu zdar! 

Zápis do 1. tříd ZŠ Nýrov

30.01.2020 Komentáře vypnuty

Zápis do 1. třídy Základní školy Nýrov, okres Blansko, příspěvkové organizace, pro školní rok 2020/2021  se uskuteční v pondělí 6. dubna 2020 v době od 14.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ Nýrov č.p. 35. U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Nýrov.Telefonickým dotazem na číslo +420 516 475 759,  e-mailovým dotazem na adrese zsnyrov@tiscali.cz nebo osobní návštěvou.

Společné prohlášení TS Malá Haná – Otevřený dopis pro ministra ŽP

30.01.2020 Komentáře vypnuty