Samospráva a úřad

28.11.2014

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti a poskytuje žadateli informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Kontakty:

sídlo úřadu
Nýrov čp. 56, 679 72 Kunštát
telefon a fax
516475749 krizové číslo 725112583
e-mailová adresa
obec@nyrov.cz
bankovní účet
Komerční banka Blansko č.ú:14026-631/0100
úřední hodiny
pátek 18°°- 19°° hod. – za letního časupátek 17°°- 18°° hod. – po zbytek roku
starosta
Ivo Dvořáčekdvoracek@teluria.cztelefon domů – 530503310telefon do zaměstnání – 516474211
místostarosta
Ing. Stanislav Michals.michal@wo.cztelefon domů – 516475734telefon do zaměstnání – 516462676
hospodářka a účetní
Marie Čechováobec@nyrov.cz

Služby Czech POINT

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

 • Co poskytuje Czech POINT ?:
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Více se dozvíte například na: www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

Kompetence a činnost Obecního úřadu Nýrov:

Zajišťuje starosta, resp. místostarosta:

 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu
 • organizace a zajištění voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů
 • civilní a požární ochrana obyvatelstva
 • ohlašování shromáždění a oznamování kulturních a společenských akcí
 • činnost základní školy a knihovny
 • přijímání žádostí, poskytování informací
 • doprava, komunikace, odpadové hospodářství, ochrana přírody
 • hospodaření v obecních lesích
 • zastupování obce při územním či stavebním řízení zahájeným jiným úřadem
 • přidělování popisných čísel
 • souhlas ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les změna od 1.1. 2003

Zajišťuje hospodářka a účetní:

 • správa místních poplatků a pokladna
 • evidence majetku obce
 • návrh rozpočtu, účetnictví a mzdy
 • ověřování pravosti podpisu a opisu listin

Zastupitelstvo obce Nýrov:

Zastupitelstvo
starosta:
Ivo Dvořáček
místostarosta:
ing. Stanislav Michal
členové zastupitelstva:
Ing. Jaroslav Horák
Ing. Aneta Sedláčková
Milan Hladil
Roman Šiller
Radek Dvořáček

Výbory a komise:

Finanční výbor:
předseda:
Ing. Aneta Sedláčková
členové:
Radek Dvořáček
Milan Hladil

Kontrolní výbor:
předseda:
Roman Šiller
členové:
Ing. Jaroslav Horák
Ing. Aneta Sedláčková

Komise stavební:
předseda:
členové:

Komise pro životní prostředí:
předseda:
členové:
FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.