Kontakt

10.10.2014

Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti a poskytuje žadateli informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Kontakty:

sídlo úřadu
Nýrov čp. 56, 679 72 Kunštát
telefon a fax
516475749 krizové číslo 725112583
e-mailová adresa
obec@nyrov.cz
bankovní účet
Komerční banka Blansko č.ú:14026-631/0100
úřední hodiny
pátek 18°°- 19°° hod. – za letního času
pátek 17°°- 18°° hod. – po zbytek roku
starosta
Ivo Dvořáček

dvoracek@teluria.cz
telefon domů – 530503310
telefon do zaměstnání – 516474211

místostarosta
Ing. Stanislav Michal

s.michal@wo.cz
telefon domů – 516475734
telefon do zaměstnání – 516462676

hospodářka a účetní
Marie Čechová

obec@nyrov.cz

Na koho se obrátit v případě potřeby?

Zajišťuje starosta, resp. místostarosta:

 • evidence obyvatel, hlášení k trvalému pobytu
 • organizace a zajištění voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů
 • civilní a požární ochrana obyvatelstva
 • ohlašování shromáždění a oznamování kulturních a společenských akcí
 • činnost základní školy a knihovny
 • přijímání žádostí, poskytování informací
 • doprava, komunikace, odpadové hospodářství, ochrana přírody
 • hospodaření v obecních lesích
 • zastupování obce při územním či stavebním řízení zahájeným jiným úřadem
 • přidělování popisných čísel
 • souhlas ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les změna od 1.1. 2003

Zajišťuje hospodářka a účetní:

 • správa místních poplatků a pokladna
 • evidence majetku obce
 • návrh rozpočtu, účetnictví a mzdy
 • ověřování pravosti podpisu a opisu listin
FacebookTwitterGoogle+
Komentáře jsou uzavřeny.